KAMPOO OKE

OLDIES

ห้องเก้าอี้โซฟา
ขนาด 10 ท่าน

ราคาเหมา

5 ชั่วโมง
800 บาท

POP

ห้องเก้าอี้โซฟา
ขนาด 12 ท่าน

ราคาเหมา

5 ชั่วโมง
900 บาท

 

BLUES

ห้องเก้าอี้โซฟา
ขนาด 15 ท่าน

ราคาเหมา

5 ชั่วโมง
1,300 บาท

JAZZ

ห้องเก้าอี้โซฟา และโต๊ะอาหาร
ขนาด 15-40 ท่าน

ราคาเหมา

5 ชั่วโมง
2,300 บาท

 

หมายเหตุ  ช่วงกลางวัน 12.00-17.00 น.    ช่วงเย็น  18.00-23.00 น.

บริษัท เทพารักษ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1780 หมู่ 4 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270

T..02758-2656-7, 092464-5447 Line ID : 027582656

Fax 02384-4508 E-mail : kampoo.restaurant@gmail.com