Tel.02758-2656-7
E-mail : kampoorestaurant@gmail.com
LUNCH & DINNER

ร้านก้ามปู  ให้คุณได้อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารกลางวัน และมื้ออาหารเย็น ตั้งแต่เวลา 11.00-23.00 น.

ในห้องปรับอากาศ และบริเวณสวนภายนอก

ห้องปรับอากาศ

ห้องกวางทอง อยู่ชั้นสองเหนือเรือนน้ำพุ     มี 13 โต๊ะ  จัดเลี้ยงได้ 80 ที่

ห้องมณเฑียร  อยู่ชั้นล่างบริเวณเรือนน้ำพุ    มี  5 โต๊ะ   จัดเลี้ยงได้ 30 ที่

ห้องดอกแก้ว   อยู่ชั้นล่างบริเวณโถงรับแขก  มี  7 โต๊ะ   จัดเลี้ยงได้ 40 ที่

บริเวณภายนอก

เรือนน้ำพุ  อยู่ชั้นล่าง มี 3 โซน  โซนซ้าย มี 3 โต๊ะ  จัดเลี้ยงได้  15 ที่  โซนกลางมี 3 โต๊ะ

จัดเลี้ยงได้ 12 ที่  และโซนขวามี 2โต๊ะ  จัดเลี้ยงได้ 10 ที่ Breitling Galactic Replica

โถงรับแขก    อยู่ชั้นล่างบริเวณทางเข้าภายในร้าน มี 5 โต๊ะ  จัดเลี้ยงได้ 20 ที่

เรือนต้นไม้    อยู่ชั้นสองบริเวณด้านหน้าของร้าน   มี 6 โต๊ะ   จัดเลี้ยงได้ 40 ที่

เรือนมันทนา  อยู่ชั้นสองบริเวณด้านหน้าของร้าน  มี  7 โต๊ะ   จัดเลี้ยงได้ 40 ที่